Mikä on tyypillistä ja tärkeää ADHD- ja Asperger-henkilöille?

ADHD Asperger ruokavalio

ADHD on aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, josta käytetään myös nimitystä tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriö. Kyseessä on neuropsykiatrinen häiriö, jonka ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus. Nämä ydinoireet voivat näkyä ja painottua eri tavoin ja niistä on haittaa useammalla elämän osa-alueella.

Usein ADHD-sairaan on vaikea tunnistaa nälkää tai väsymystä ajoissa. Impulsiivisuus lisää epäterveellisen ruoan valitsemista ja ahmimiskäyttäytymistä. Myös unihäiriöt ovat ADHD:ssa tavallista yleisempiä ja ne puolestaan altistavat edelleen rasvaisen ja sokeripitoisen ruoan valitsemiselle.

Aspergerin oireyhtymä on autismikirjoon kuuluva neurobiologinen kehityshäiriö, joka aiheuttaa vaihtelevia toiminnan esteitä, mikä heijastuu myös Aspergeria sairastavan ruokailuun.

Asperger-oireyhtymää sairastavalla saattaa esiintyä stressinsietokyvyssä, vuorokausirytmissä ja muistitoiminnoissa häiriöitä. Aistien välittämä tieto ja sen tulkinta on yksilöllistä ja eriasteisesti poikkeavaa. Aterioilla monille tyypillistä on esimerkiksi valikoivuus ja ehdottomuus. Aistiherkkyydet ohjaavat helposti Asperger-henkilön toimintaa.

Lähteet: ADHD-liitto, adhdtutuksi.fi, autismiliitto.fi

Makean ja muiden nopeuden hiilihydraattien himo

Tarkkaavuus- ja keskittymishäiriöisille on tyypillistä makean- tai muiden nopeiden hiilihydraattien himo. He kuitenkin malttavat syödä terveellisesti, jos ateria on koostettu syömävalmiiksi niin, että annos on valmiina tai kaikki syötävä on pöydässä, kun he tulevat syömään. Heidät on yleensä helppo saada kokeilemaan uusia makuja ja tätä kannattaakin hyödyntää. Pelihimo vaikuttaa syömisiin.

ADHD ja Asperger-lapsen ruokailu

Säännölliset ruoka-ajat ja ruuan terveellisyys

ADHD Asperger lapsi

Säännölliset ruokailuajat ja rutiinit ovat tärkeitä. Aikuisen vastuulle jää huolehtia niin säännöllisyydestä kuin siitä, että itse ruoka on monipuolista ja terveellistä. Todellinen haaste voikin olla käytänössä saada ruoka houkuttelevaksi ja lapsi tai nuori noudattamaan terveellistä ruokavaliota niin kotona asuessa kuin myös sen jälkeen, kun hän on muuttanut kotoa.